فرش ابیانه طرح ارتمیس

فرش 700 شانه ابیانه نقشه ارتمیس سرمه ای