فرش ابیانه طرح افشان درباری

فرش 700 شانه ابیانه نقشه افشان درباری آبی