فرش ابیانه طرح افشان سلطنتی

فرش 700شانه ابیانه نقشه افشان سلطنتی فیلی