فرش ابیانه طرح افشان شاهان

فرش 1000 شانه ابیانه نقشه افشان شاهان سرمه ای