فرش ابیانه طرح افشان ماهان

فرش 700 شانه ابیانه نقشه افشان ماهان فیلی