فرش ابیانه طرح افشان

فرش 700 شانه ابیانه طرح افشان کرم