فرش ابیانه طرح ایزدمهر

فرش 1500 شانه ابیانه نقشه ایزدمهر