فرش ابیانه طرح خزان

فرش 700 شانه ابیانه  نقشه خزان دودی