فرش ابیانه طرح خزان

فرش 700شانه ابیانه نقشه خزان کرم