فرش ابیانه طرح خشتی زرین سرمه ای

فرش 700 شانه ابیانه نقشه خشتی زرین سرمه ای