فرش ابیانه طرح خورشید

فرش 1200 شانه ابیانه نقشه خورشید اطلسی