فرش ابیانه طرح رخسار

فرش 700 شانه ابیانه نقشه رخسار فیلی