فرش ابیانه طرح رز افشان

فرش 1000 شانه ابیانه نقشه رز افشان کرم