فرش ابیانه طرح ریزماهی اصیل

فرش 700 شانه ابیانه نقشه ریزماهی اصیل سرمه ای