فرش ابیانه طرح ریزماهی

فرش 700 شانه ابیانه نقشه ریزماهی سرمه ای