فرش ابیانه طرح سالاری

فرش 1500 شانه ابیانه نقشه سالاری