فرش ابیانه طرح سامان

فرش 700 شانه ابیانه نقشه سامان فیلی