فرش ابیانه طرح شمس

فرش 1000 شانه ابیانه نقشه شمس سرمه ای