فرش ابیانه طرح شهیاد

فرش 700 شانه ورجین ابیانه نقشه شهیاد کرم