فرش ابیانه طرح مسیحا

فرش 700شانه ابیانه نقشه مسیحا کرم