فرش ابیانه طرح مسیحا

فرش 1200 شانه ابیانه نقشه مسیحا فیروزه ای