فرش ابیانه طرح میکائیل

فرش 1200 شانه ابیانه نقشه میکائیل سیلور