فرش ابیانه طرح نسترن

فرش 700شانه ابیانه نقشه نسترن کرم